• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
Start
wtorek, 31 marca 2020
NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT PODAKTU AKCYZOWEGO Drukuj
piątek, 24 stycznia 2020
Uprzejmie informujemy, że od 3 lutego do 2 marca 2020 r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Żukowice wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia  2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

• W 2020 roku stawka zwrotu wynosi 1,00 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego.
• Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 6 lub ze strony internetowej www.zukowice.pl 
• Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. 076 831-42-41 wew. 43 lub osobiście w Urzędzie Gminy Żukowice – pokój nr 6.

Pliki do pobrania:

 
Top! Do góry