• chaber.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
wtorek, 23 kwietnia 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
piątek, 11 stycznia 2019
altObwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji nr 10/2012/p z dnia 27 kwietnia 2012 r., udzielonej na rzecz KGHM Polska Miedź S. A. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w rejonie „Głogowa”, położonego na terenie gminy Gaworzyce w powiecie polkowickim i gminy Żukowice w powiecie głogowskim, w województwie dolnośląskim.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 11 stycznia 2019
altObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 11.01.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34, obręb Kromolin, gmina Żukowice.

Treść obwieszczenia - strona BIP
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 10 stycznia 2019
altWójt Gminy Żukowice informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi 292 w m. Brzeg Głogowski w zakresie zatoki autobusowej i chodnika”,  zlokalizowanej na działkach 591, 596, oraz 777/216, obręb Brzeg Głogowski.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
środa, 09 stycznia 2019
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 09.01.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Oblodzenie/1

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 22:00 dnia 09.01.2019 do godz. 09:00 dnia 10.01.2019 r.
 
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O NABORZE ZGŁOSZEŃ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA
wtorek, 08 stycznia 2019
alt
Szanowni Mieszkańcy

 
W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3- Gospodarka niskoemisyjna typ 3.3 e- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Gmina Żukowice w celu zbadania ilości chętnych do udziału w programie, informuje wszystkich mieszkańców o możliwości skorzystania z dotacji do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz zwraca się z prośbą o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie poprzez wypełnienie zgłoszenia. Ilość chętnych mieszkańców do skorzystania z dofinansowania będzie warunkiem udziału Gminy w w/w naborze wniosków.

Dla sporządzenia wniosku przez Gminę konieczne jest by mieszkańcy wyrazili deklarację wymiany kotła oraz wyrazili chęć udziału w projekcie RPO WD 2014-2020. Złożone dokumenty pozwolą na ujęcie Państwa budynku/mieszkania w planach do dofinasowania.

O dotację z RPO WD 2014-2020 mogą ubiegać się osoby i podmioty posiadające tytuł  prawny do budynku/lokalu mieszkalnego.

Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę kotłów jest przeprowadzenie audytu energetycznego (ocena energetyczna budynku). Jeżeli z audytu wyniknie konieczność wykonania termomodernizacji właściciel budynku może być zobowiązany do jej wykonania.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
Więcej…
 
UWAGA!!! ZNALEZIONO PSA!!!
czwartek, 03 stycznia 2019
altDnia 27 grudnia 2018 r. w miejscowości Szczepów znaleziono psa. Aktualnie przebywa w  Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim i będzie wabić się „WENUS”. Jest łagodna i  przyjazna, jej wiek określamy na około 2 lata. 

Jeśli ktoś mógłby pomóc w ustaleniu jego właściciela lub chciałby go zaadoptować prosimy o kontakt telefoniczny  pod nr tel. 76 831 42 41 wew. 40 (Urząd Gminy Żukowice).

 
NIE KUPUJ ! ADOPTUJ !
czwartek, 03 stycznia 2019
altW związku z trwającą kampanią adopcyjną  pn.„ Przygarnij psa” informujemy, że w schronisku  we Wróblinie Głogowskim przebywają pieski, które w dalszym ciągu czekają na nowy dom.

Przypominamy, że w  ramach kampanii, osoba która adoptuje psa odłowionego z terenu Naszej gminy, otrzyma jednorazowo zwrot części kosztów jego utrzymania w wysokości do 550 zł.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
środa, 02 stycznia 2019
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 13.12.2018 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Oblodzenie/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 02.01.2019 do godz. 24:00 dnia 02.01.2019 r.
Więcej…
 
ŻYCZENIA NOWOROCZNE
poniedziałek, 31 grudnia 2018
alt
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŻUKOWICE- I PÓŁROCZE 2019
piątek, 28 grudnia 2018
altUprzejmie informujemy, iż jest już ustalony nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żukowice na pierwsze półrocze w 2019 r.
 

Harmonogram odpadów komunalnych
 
CZAS NA BASEN – CZAS NA ZDROWIE DZIECI W GMINIE ŻUKOWICE
piątek, 28 grudnia 2018
altW grudniu rozpoczął się cykl wyjazdów dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim na basen w ramach kolejnej edycji projektu „Czas na basen - czas na zdrowie dzieci w Gminie Żukowice” w roku szkolnym 2018/2019.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zajęcia będą odbywać się na pływalni „Chrobry Głogów”  z siedzibą w Głogowie, która została wybrana do realizacji projektu w wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty.
Więcej…
 
ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY W ŻUKOWICACH
piątek, 28 grudnia 2018
alt
Szanowni Państwo
. Uprzejmie informuje, że:

•    w Sylwestra - 31 grudnia 2018 roku
Urząd Gminy Żukowice czynny będzie w godzinach od 7:30 do 13:00

•    KASA Urzędu będzie w tym dniu nieczynna
 
 
PRZEBUDOWA SCHODÓW DO ŚWIETLICY W M.DOBRZEJOWICE
piątek, 28 grudnia 2018
altZakończono i rozliczono zadanie pn. „Przebudowa schodów do świetlicy w m. Dobrzejowice". Zadanie polegało na przebudowie istniejących schodów wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe dojście było w złym stanie technicznym, popękane i odpadające płytki oraz tynk stanowiły zagrożenie dla osób poruszających się po schodach. W chwili obecnej dojście zostało wykonane z kostki brukowej, wydłużony został podjazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wszelkimi przepisami. Wykonanie tych prac znacznie poprawiło bezpieczeństwo i estetykę dojścia do budynku świetlicy. Wartość zadania to kwota blisko 40 000,00 zł.

Galeria zdjęć
 
OGŁOSZENIE - PRZERWA W DOSTAWIE WODY
piątek, 28 grudnia 2018
altUrząd Gminy Żukowice informuje,

iż w dniu 29.12.2018r. (SOBOTA)
w godzinach od 08:45 do 14:00

nastąpi przerwa w dostawie wody
w miejscowościach:   DANKOWICE, BUKWICA
Więcej…
 
W RAMACH „ODNOWY DOLNOŚLĄSKIEJ WSI” ŚWIETLICA WIEJSKA W KROMOLINIE ZYSKAŁA NOWĄ WINDĘ TOWAROWĄ
czwartek, 27 grudnia 2018
altZostało zakończone zadanie polegające na montażu windy towarowej o napędzie hydraulicznym oraz udźwigu 100 kg umożliwiającej transport żywności pomiędzy piętrami w świetlicy wiejskiej w Kromolinie. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku.

Przyjęte rozwiązania znacznie usprawnią komunikację pomiędzy strategicznymi pomieszczeniami w świetlicy wiejskiej, tj. między kuchnią znajdującą się na I piętrze, a salą główną znajdującą się na parterze oraz zwiększy bezpieczeństwo korzystających z obiektu. Nowa winda towarowa z pewnością usprawni prace przy organizacji niejednej uroczystości oraz wpłynie na poprawę funkcjonalno-użytkową obiektu.
Więcej…
 
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU Z SP NIELUBIA
czwartek, 27 grudnia 2018
altSzkolny Klub Wolontariatu działający w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi jak co roku zorganizował szereg akcji wspierania potrzebujących. Szkolni wolontariusze zorganizowali zbiórkę karmy pod hasłem "Podaj łapę", akcję "Dzieci dzieciom"-przekazanie podarunków dla dzieci z domu dziecka w Głogowie. Włączylismy się także w ogólnopolskie akcje, np. w ramach przeciwdziałania fonoholozmowi uczniowie pisali kartki świąteczne dla osób samotnych i starszych. Braliśmy udział w zbiórce publicznej na rzecz Fundacji "Z serca dla serca", której celem było zebranie funduszy na budowę Domu Hospicyjnego dla dzieci w Zaleszanach. Zebraliśmy i przekazaliśmy na konto Fundacji kwotę 782.93 zł. Prowadziliśmy także sprzedaż kartek świątecznych na rzecz Stowarzyszenia Sursum Cora, udało się zebrać kwotę 137, 60 zł. Nasza szkoła wzięła także udział w akcji Góra Grosza, której celem jest pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze akcje oraz podzielili się z potrzebującymi.
Więcej…
 
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z JASEŁKAMI W BRZEGU GŁOGOWSKIM
środa, 26 grudnia 2018
altDnia 21 grudnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim odbyło się spotkanie pn. „Świąteczne spotkanie z Jasełkami„.  Spotkanie miało na celu integrację mieszkańców Brzegu Głogowskiego w ramach tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.

Na spotkanie przybyli również zaproszenie goście: Wójt Gminy Żukowice p.Krzysztof Wołoszyn, Przewodniczący Rady Gminy p.Jarosław Szmidt, ks. Proboszcz Edward Białas, Prezes ZGOSP p. Ryszard Kondraciuk, Prezes OSP Brzeg Głogowski p. Krzysztof Nagi oraz Radni i Sołtysi z Gminy Żukowice.
Więcej…
 
ŻYCZENIA ŚWIATECZNE
poniedziałek, 24 grudnia 2018
alt
 
ZAWIADOMIENIE – III ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
sobota, 22 grudnia 2018
altZawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się III zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
W SP NIELUBIA UCZNIOWIE JUŻ DRUGI ROK PODNOSZĄ SWOJE KOMPETENCJE DZIĘKI POZYSKANYM FUNDUSZOM UNIJNYM
piątek, 21 grudnia 2018
altW Szkole Podstawowej w Nielubi już kolejny rok realizowane są z zajęcia w ramach  projektu „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację”. Prowadzone zajęcia mają charakter zarówno rewalidacyjny jak i rozwijający. Uczestnicy zajęć mają okazję w sposób niekonwencjonalny poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności, gdyż katalog zajęć jest bardzo szeroki i obejmuje lekcje dostosowane do potrzeb uczniów, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania poprzez eksperymenty pobudzające do kreatywnego myślenia. 

Dodatkowym elementem wzbogacającym projekt są wycieczki edukacyjne, które mają za zadanie poszerzyć krąg zainteresowań dzieci i młodzieży o aspekty, których nauka w budynku szkoły nie byłaby możliwa. Uczniowie wzięli już udział w wyjazdach terenowych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 183
Top! Do góry