• czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
Start
środa, 26 lutego 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
NABÓR DO PROJEKTU "AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA"
poniedziałek, 30 września 2019
Projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

Kogo szukamy?

*Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 40 osób (24K,16M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym bez zatrudnienia w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach zamieszkujących w powiatach górowskim, głogowskim, wołowskim
Więcej…
 
NASI STRAŻACY POZYSKUJĄ ŚRODKI FINANSOWE NA ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU DLA SWOICH OSP
piątek, 27 września 2019
To będzie kolejne nowe i bardzo ważne wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Żukowice w tym roku.
Do końca lipca 2019 roku  Jednostki OSP mogły składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach Programu „Mały Strażak” na dofinansowanie zadań z zakresu  doposażenia jednostek OSP w sprzęt do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska i poważnych awarii oraz ich skutków mających wpływ na środowisko”.

Dzięki złożonym wnioskom, Jednostki OSP z Brzegu Głogowskim, Dobrzejowicach, Kromolinie i w Kłodzie pozyskały łącznie środki finansowe w kwocie blisko 47.000,00 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, a pozyskane fundusze pozwolą na zakup nowego sprzętu w postaci m.in. węży strażackich, pilarek, kamer termowizyjnych, motopomp, prądownic czy kurtyn wodnych już w najbliższym czasie.
Więcej…
 
DZIECI Z GMINY ŻUKOWICE UŚMIECHNIĘTE I PEŁNE ENERGII WRÓCIŁY Z "ZIELONEJ SZKOŁY"
piątek, 27 września 2019
Tegoroczna edycja "Zielonej szkoły" dobiegła końca. Cały wyjazd był niezwykłym przeżyciem dla uczniów klas III ze Szkół Podstawowych w Nielubi oraz w Brzegu Głogowskim. Uczniowie wrócili do domu wypoczęci, zadowoleni oraz pełni energii. Wspaniałe wspomnienia z pobytu na pewno pozostaną na długo w ich pamięci.

W okresie od 07.09.2019r. do 21.09.2019r. dzieci wraz z opiekunami przebywały w nadmorskim uzdrowisku „Interferie Chalkozyn” w miejscowości Kołobrzeg. W czasie pobytu nad morzem dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, brały udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych na basenie i korzystały z zabiegów inhalacyjnych. Wyjazd umilały liczne atrakcje bogatej oferty programowej.
Więcej…
 
KŁODA - TRWA ODBUDOWA DROGI
środa, 25 września 2019
Gmina Żukowice realizuje inwestycję polegająca na odbudowie drogi w m. Kłoda na odcinku 713 m. Zadanie to realizowane jest między innymi dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w kwocie blisko 870.000,00 tys.zł.

Właśnie dobiegły końca prace związane z odwodnieniem w całości drogi. W chwili obecnej wykonywana jest nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej.  Już niebawem droga zostanie oddana do użytku mieszkańcom.  Postęp prac można zobaczyć w GALERII ZDJĘĆ.

Przypomnijmy, że wartość całej inwestycji to kwota ok. 1.150.000,00 zł
Więcej…
 
POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
środa, 25 września 2019
21 września 2019r . w Jaczowie, najlepsze drużyny  Ochotniczych Straży Pożarnych  z gmin powiatu głogowskiego, wzięły u dział w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych.

Rozpoczęcie zmagań Strażaków Ochotników zostało poprzedzone minutą ciszy dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłego, Krystiana Skokowskiego, Naczelnika OSP Kłoda.

Reprezentanci Gminy Żukowice – OSP  Brzeg Głogowski w zmaganiach drużynowych wywalczyli 5 miejsce, a ponadto, w ramach minirozgrywek, przeprowadzano konkurencję pn.  Strongman.
Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIENIA SPISU WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU I SENATU
środa, 25 września 2019
Wójt Gminy Żukowice podaje do publicznej wiadomości, że spis wyborców jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy w terminie:
od dnia 23 września 2019 r. do dnia 7 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Żukowice w pokoju Nr 7 (parter) w godzinach pracy urzędu tj.
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 15.30,
- czwartek od godz. 7.30 do 16.30,
- piątek od godz. 7.30-14.30
Więcej…
 
UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BRZEGU GŁOGOWSKIM I NIELUBI "SPRZĄTAJĄ ŚWIAT"
wtorek, 24 września 2019
W ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata” uczniowie szkół w Brzegu Głogowskim i Nielubi wzięli udział w warsztatach ekologicznych w RIPOK w Głogowie (klasy 0 - II).

Celem warsztatów było zapoznanie ze sposobami segregacji odpadów, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne środowisko. Na początku wycieczki w RIPOK, pracownik zakładu, przedstawiła za pomocą prezentacji multimedialnej „Rybek z Rybnika uczy segregować śmieci?” - zasady segregacji odpadów ze względu na rodzaj materiału z jakiego wykonany jest odpad i do jakiego koloru pojemnika należy go wrzucić. Następnie dzieci samodzielnie  segregowały śmieci, odpowiednio według wcześniej przedstawionych zasad. Wykonały z plastikowych butelek atrakcyjną „ośmiorniczkę”. Kolejnym punktem wycieczki była zabawa  na „ścieżce edukacyjnej” – zbudowanej z materiałów przetworzonych typu: metal, szkło, elektrośmieci, opony.
Więcej…
 
MNIEJ AZBESTU W GMINIE ŻUKOWICE
wtorek, 24 września 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, że zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2019 roku.

Przedmiotowe zadanie polegało zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania z 11 nieruchomości na terenie gminy usunięto 14,230 Mg wyrobów zawierających azbest.

Gmina Żukowice
na ten cel pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 7.812,25 zł.
Więcej…
 
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW - ZMIANY OD 01 WRZEŚNIA 2019
poniedziałek, 23 września 2019
Zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r.poz.1148 z późn.zm.) pracodawcom,  którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego  młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018r. poz.1267 i 2245),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,  zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania.
Więcej…
 
REJS PO ODRZE UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z BRZEGU GŁOGOWSKIEGO I NIELUBI
poniedziałek, 23 września 2019
W dniu 18.09.2019 r. uczniowie Szkół Podstawowych w Brzegu Głogowskim i Nielubi wzięli udział w rejsie po Odrze statkiem wycieczkowym „Laguna”, z udziałem przewodników – prelegentów TZG na specjalnie wytyczonej trasie w rejonie miasta Głogowa.

W czasie trwania rejsu przewodnicy zapoznali dzieci z problematyką wielowiekowych, historycznych, kulturowych i gospodarczych związków miasta z rzeką Odrą.
Więcej…
 
NA ZAWSZE W PAMIĘCI...
czwartek, 19 września 2019
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez.
Są takie osoby na myśl o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień..."

Dziś odprowadziliśmy na wieczny spoczynek i uroczyście pożegnaliśmy Naszego tragicznie zmarłego kolegę, przyjaciela, strażaka, społecznika, mieszkańca Kłody - Krystiana Skokowskiego, Naczelnika OSP Kłoda.
 
Był On osobą szczerze zaangażowaną w sprawy naszej Małej Ojczyzny. Zawsze otwarty na ludzi, chętny do działania, mądry, prawdziwy, Człowiek z pasją. Wielokrotnie wykazywał ogromne zaangażowanie w życiu Naszej lokalnej społeczności, zawsze niósł pomoc innym.

Poruszeni tą wielką stratą, pogrążeni w smutku i żalu tej wielkiej tragedii składamy Najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia oraz szczere kondolencje.

Krystian na zawsze pozostanie w naszej pamięci…
Więcej…
 
NOWOCZESNY PLAC ZABAW W M. SŁONE
środa, 18 września 2019
14 września br. w m. Słone miało miejsce uroczyste otwarcie nowego placu zabaw połączone z piknikiem rodzinnym. Po wielu latach oczekiwań teraz i m. Słone ma swój upragniony nowoczesny plac zabaw.

W ramach zadania wykonano plac zabaw, który został wyposażony w zestaw zabawowy, bujak, huśtawkę wagową i wahadłową, karuzelę oraz piaskownicę. Na placu zamontowane zostały również ławki parkowe, kosze na śmieci, a cały teren został ogrodzony.
Więcej…
 
SPOTKANIE Z POLICJANTEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM
środa, 18 września 2019
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim odbyło się spotkanie dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klasy pierwszej z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Głogowie, aspirantem sztabowym Andrzejem Zielińskim.

Celem wizyty było kształtowanie u uczniów prawidłowych zasad zachowania, uwrażliwienie na różne zagrożenia podczas zabaw i kontaktów z nieznajomymi oraz przeciwdziałanie im.

Funkcjonariusz policji zaprezentował interesujący film edukacyjny i omówił zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Rozmawiał z dziećmi o zachowaniu bezpieczeństwa i przestrzeganiu zasad przechodzenia przez jezdnię.
Więcej…
 
HARMONOGRAM SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 17 września 2019
Gabinet Weterynaryjny w Głogowie informuje o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie.  Szczepieniu podlegają wszystkie psy, które ukończyły 3 m-c życia.  Koszt szczepienia 30 zł.

Szczepienie będzie wykonywane przez: Gabinet Weterynaryjny S.C. Piotr Drzewiecki, Roman Borkowski, ul. Sikorskiego 45, 67-200 Głogów, tel. 76 833 31 05
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
wtorek, 17 września 2019
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 17.09.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne:

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: powiat głogowski
Ważność: od godz. 16:00 dnia  17.09.2019 r. do godz. 04:00 dnia 18.09.2019 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 30 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h  z północnego zachodu.
Więcej…
 
UWAGA !!! OGŁASZAMY KONKURS NA PROJEKT MURALU
poniedziałek, 16 września 2019
Gmina Żukowice ogłasza otwarty konkurs na zaprojektowanie muralu ściennego na obiekcie położonym na terenie Gminy Żukowice.

Wygrany projekt malowidła ściennego zdobić będzie komin znajdujący się na terenie Szkoły Podstawowej w Nielubi, dzięki czemu będzie on wizytówką Gminy Żukowice oraz miejscowości Nielubia.

Do konkursu przystąpić mogą osoby powyżej 16 roku życia, a tematyka muralu ma być inspirowana przyrodą, edukacją lub tradycją związaną z polską wsią.

Zwycięski projekt otrzyma nagrodę w wysokości 2.500,00 zł

Więcej dokładnych informacji na temat ogłoszonego konkursu wraz z jego regulaminem znajdują Państwo poniżej.
Więcej…
 
ROZEGRANO GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 16 września 2019
W sobotę 14.09.2019 r. na boisku szkolnym w Nielubi odbył się coroczny Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Żukowice.

W turnieju udział wzięło sześć drużyn: z Bukwicy, Kłody, Nielubi, Szczepowa, Słone oraz Zabłocie. Turniej podzielony został na dwie grupy: grupa A i grupa B. W grupie A, po wcześniejszym losowaniu znalazły się drużyny z miejscowości: Słone, Zabłocie i Bukwica, natomiast grupę B reprezentowały drużyny z Kłody, Nielubi oraz Szczepowa.

Do fazy pucharowej przeszły po dwie drużyny z każdej z grup, które po końcowych i emocjonujących rozgrywkach zajęły kolejno: pierwsze miejsce, zdobywając tym samym puchar Wójta Gminy Żukowice zdobyła drużyna z Bukwicy. Drugie miejsce zajęła drużyna z Nielubi, natomiast na trzeciej pozycji znalazła się drużyna z m. Słone.
Więcej…
 
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE
piątek, 13 września 2019
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowice. 

Z projektem studium można zapoznać się w Urzędzie Gminy Żukowice w dniach 13 września 2019 r. do 11 października 2019 w godzinach 7.00 do 14.00.
Więcej…
 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA OGŁASZAJĄ KONKURS FOTOGRAFICZNY
czwartek, 12 września 2019
Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz National Geographic Polska.

Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, a warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie 1-3 zdjęcia prezentujące piękno i walory turystyczne województwa dolnośląskiego.

Jeśli masz w swojej szufladzie zdjęcia, ukazujące piękno Gminy Żukowice, zachęcamy do udziału w konkursie.
Więcej…
 
PODSUMOWANIE PROJEKTU "PRACOWANIA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH LITERASZTUKA" W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIELUBI
czwartek, 12 września 2019
6 września  2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi odbyło się podsumowanie projektu pn. „Pracownia Działań Twórczych Literasztuka”.

Projekt realizowany był od maja do końca sierpnia 2019 r. Do wspólnych działań zaproszeni zostali uczniowie klas siódmych ze Szkoły Podstawowej  im. KEN w Nielubi. Pracownia proponowała uczniom szereg warsztatów z kaligrafii, malarstwa, ceramiki czy zajęcia Powertex.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 202
Top! Do góry