• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
wtorek, 13 listopada 2018
UCZNIOWIE WRÓCILI Z ZIELONEJ SZKOŁY W KOŁOBRZEGU
wtorek, 09 października 2018
altKolejny już rok uczniowie klas trzecich Szkół Podstawowych z Nielubi i Brzegu Głogowskiego mile spędzili czas na „zielonej szkole” w malowniczym Kołobrzegu. W tym nadmorskim uzdrowisku dzieci wraz z opiekunami przebywały w okresie od 15.09.2018r do 29.09.2018r.

Wyjazd ten sprawił uczniom mnóstwo radości i przyniósł wiele wrażeń. Dzieci zachwycone były pięknem Bałtyku, który w okresie jesiennym jest szczególnie urokliwy. Ciepła, słoneczna pogoda i świeże powietrze zachęcały  do spacerów nadmorskim brzegiem oraz radosnych zabaw na plaży. Ponadto uczniowie korzystali z wielu rozrywek: zajęć na basenie, rejsu statkiem, odbyli wycieczkę do Parku Rozrywki „Pomerania”, gdzie mogli korzystać z atrakcji na powietrzu (karuzele, jazda samochodzikami) oraz ogromnej sali zabaw.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY ŻUKOWICE NA WYSTAWĘ „POLSKA NIEPODLEGŁA"
wtorek, 09 października 2018
alt
 
ZAWIADOMIENIE - XLV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 08 października 2018
altZawiadamiam, że w dniu 11 października 2018 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XLV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
KOLEJNY SUKCES GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 08 października 2018
altGmina Żukowice po raz kolejny sięgnęła po pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość całego projektu, to kwota ok. 225.500,00 zł, z czego Gmina pozyskała kwotę ok. 214.225,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zostanie wzbogacona oferta edukacyjna w Szkole Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim. Będą zorganizowane nie tylko zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale także zajęcia wyjazdowe m.in. do Humanitarium, Muzeum Przyrodniczego czy Afrykanarium i zoo. W ramach zadania zostanie doposażonych 5 pracowni przedmiotowych umożliwiających utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Dodatkowo zaplanowano doskonalenie i rozwój kompetencji zawodowych dla nauczycieli.
Więcej…
 
UWAGA ROLNICY – MOŻNA STARAĆ SIĘ O DOTACJE
piątek, 05 października 2018
altW związku z Uchwałą Nr 3437/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 01 marca 2017 r. informujemy, że jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych mogą starać się o dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Dopłaty obejmują m.in. :

- usuwanie kamienie na gruntach ornych;
- użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej.
Więcej…
 
PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" - SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW
czwartek, 04 października 2018
alt
 
OŻYWIAMY ŚWIETLICE- PROJEKT „ŚWIETLICZANKI” NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 04 października 2018
altNa terenie Gminy Żukowice trwa projekt pn.: "Świetliczanki" dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rogramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej. Główny cel projektu to: „Wyrównywanie szans mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu polkowickiego i głogowskiego w dostępie do ośrodków animacji i kultury dzięki uruchomieniu 15 świetlic wiejskich w okresie 01.07.2018r. – 31.12.2018r.”.

W ramach projektu w miejscowościach: Kłoda, Kromolin oraz Zabłocie prowadzone są świetlice wiejskie przez Animatorki Społeczne. 
Więcej…
 
SZKOLNY TURNIEJ TABLICZKI MNOŻENIA - „JEDEN Z DZIESIĘCIU”
czwartek, 04 października 2018
altW dniu 03.10.2018 r. rozegrany został Szkolny Turniej Tabliczki Mnożenia dla uczniów klas IV – VII. Turniej odbył się pod hasłem „JEDEN z DZIESIĘCIU” i był podsumowaniem szkolnych obchodów VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Akcja Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia ma na celu zachęcić wszystkich do przypominania sobie tabliczki mnożenia i motywować do dalszej nauki.
Więcej…
 
ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: „ KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH ŚP-10, ŚP-10A ORAZ ŚP-10C, OBRĘB NIELUBIA”
środa, 03 października 2018
altZakończyły się prace polegające na wykoszeniu i wygrabieniu porostów ze skarp, wycince drzew i krzewów ze skarp, dna rowu oraz odmuleniu dna - na długości  1 440 mb, w obrębie Nielubia.

Na ten cel Gmina Żukowice pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości  17 230,67 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 28.615,37 zł.
Galeria zdjęć
 
 
PRZYGARNIJ PSA. ON CZEKA NA NOWY DOM
środa, 03 października 2018
altW związku z trwającą kampanią adopcyjną  pn.„ Przygarnij psa” informujemy, że w schronisku  we Wróblinie Głogowskim przebywają pieski, które w dalszym ciągu czekają na nowy dom.

Przypominamy, że w  ramach kampanii, osoba która adoptuje psa odłowionego z terenu Naszej gminy, otrzyma jednorazowo zwrot części kosztów jego utrzymania w wysokości do 550 zł.
Więcej…
 
„EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU” W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM
środa, 03 października 2018
altW dniach 25 – 29 września 2018 r. w Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim obchodzony był „Europejski Tydzień Sportu”. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive „Bądź Aktywny” ma zachęcać do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

Tegoroczna edycja ETS w naszej szkole odbyła się w innej formie niż w latach ubiegłych.
Więcej…
 
STYPENDIA NAUKOWE ROZDANE!
wtorek, 02 października 2018
altW dniu 1 października 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Nielubi Wójt Gminy Żukowice - Krzysztof Wołoszyn oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych Pani Ewa Chlebicka oraz Pani Katarzyna Kraus uroczyście wręczyli dyplomy 35 uczniom z Gminy Żukowice za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018.

Stypendia przyznane zostały po raz piąty. Aby uzyskać stypendium uczniowie musieli spełnić wymagania zawarte w uchwale Nr XLII/323/2018 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży”:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 oraz wzorową ocenę z zachowania,
2) w przypadku uczniów kończących klasy VIII szkoły podstawowej i ostatnią klasę gimnazjum uzyskali średnią ocen lub wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów.
Więcej…
 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NIELUBI WZIĘŁA UDZIAŁ W AKCJI „MIRABELKA-KIEŁKUJĄCA HISTORIA W 100LICY”
wtorek, 02 października 2018
altW minioną sobotę obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

Aby zachęcić uczniów do głośnego czytania, wzięliśmy udział w inspirującej akcji czytelniczej „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” w ramach oficjalnych obchodów 100-lecia Niepodległości. Akcja polega na organizacji w bibliotekach w całej Polsce warsztatów, na podstawie książki „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
wtorek, 02 października 2018
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 02.10.2018 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 08:00 dnia 03.10.2018 do godz. 18:00 dnia 03.10.2018

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu.
Więcej…
 
ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ I KRYTERIÓW DOCHODOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ
poniedziałek, 01 października 2018
altZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) od 1 października 2018 r. uległy zmianie kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń
z pomocy społecznej i wynoszą:

1.    Kryteria dochodowe:
Więcej…
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA GMINNY DZIEŃ SENIORA
piątek, 28 września 2018
alt
 
OSP DOBRZEJOWICE OTRZYMA NOWY SPRZĘT W RAMACH KONKURSU „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2018”
czwartek, 27 września 2018
 
altWójt Gminy Żukowice informuje, iż w związku z pozyskaniem dofinansowania z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018", do jednostki OSP Dobrzejowice trafi nowe wyposażenie techniczne: aparat powietrzny, sygnalizator bezruchu oraz narzędzie ratowniczego typu HOOLIGAN.
Więcej…
 
SENSOPLASTYKA W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIELUBI
czwartek, 27 września 2018
altW ciekawych warsztatach plastycznych miały okazję wziąć udział dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi. Pierwsza lekcja biblioteczna zaskoczyła małych gości. Sensoplastyka © okazała się pełną kolorów, struktur i zapachów przygodą. Opiera się ona na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych -wpływa nie tylko na rozwój dzieci ale dba też o pełną relaksu zabawę.

Sensoplastyka© wspiera rozwój zmysłów, wpływa na rozwój mowy i  usprawnienie ruchowe.
Więcej…
 
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
środa, 26 września 2018
altSzkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej jak co roku włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Języków. W tym roku nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego – Magdalena Adamowicz i Dorota Morgiel zorganizowały naukę języka portugalskiego oraz języka rumuńskiego. Lekcje odbywały się przez Skype, które prowadzili lektorzy- pani Anna Kozłowska  (język portugalski z Instytutem Camoes) oraz pan Józef Palankiewicz (język rumuński z Rumuńskim Instytutem Kultury). Uczniowie z klasy VII i VIII poznali elementy kultur i regionów oraz nauczyli się wymowy podstawowych zwrotów w języku portugalskim i rumuńskim. Najważniejsze cele zajęć: ukazanie znaczenia uczenia się i nauczania języków, urozmaicenie oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami,
Więcej…
 
,,DROGI POLSKI DO NIEPODLEGŁOŚCI 1914 – 1918” WYCIECZKA DO GŁOGOWA
środa, 26 września 2018
alt25 września 2018 roku uczniowie klas V – VIII Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim wzięli udział w wycieczce do Głogowa, podczas której pan Wojciech Birut, historyk i przewodnik, zapoznał z okolicznościami odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Dziewczęta i chłopcy odwiedzili miejsca związane z wydarzeniami i postaciami z czasów walk o niepodległość ojczyzny. Na dworcu kolejowym uczestnicy wycieczki zatrzymali się przy tablicy pamiątkowej poświęconej rocznicy przejazdu przez Głogów Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Następnie udali się do głogowskich fortyfikacji, by tam przy kolejnej tablicy umieszczonej na murze obronnym poznać historię powitania Napoleona przez Józefa Wybickiego.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 175
Top! Do góry