• czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
Start
środa, 23 stycznia 2019
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY NA OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
piątek, 09 listopada 2018
alt
 
ODBUDOWA DROGI W M. BRZEG GŁOGOWSKI
czwartek, 08 listopada 2018
altTrwa przebudowa drogi w m. Brzeg Głogowski. Zgodnie z zakresem prac istniejąca nawierzchnia gruntowa na długości 131 m zostaje zastąpiona betonową kostką brukową ograniczoną obustronnie krawężnikiem. Wykonywane są również prace związane z  modernizacją kanalizacji deszczowej. Odwodnienie drogi odbywać się będzie przez spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji wyniesie blisko 262.000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w kwocie blisko 200.000,00 zł pozyskanej w ramach  rezerwy celowej budżetu państwa, pozostałe 20% stanowią środki własne Gminy. Przewidywany termin zakończenia zadania –koniec listopada 2018 r.
Więcej…
 
PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SŁOĆWINA NABIERA TEMPA
czwartek, 08 listopada 2018
altChoć jest to jeszcze plac  budowy, to już w najbliższym czasie mieszkańcy m. Słoćwina będą mogli w pełni użytkować nowo wybudowaną drogę w ramach zadania pn. „Odbudowa drogi w m. Słoćwina”.

Na odcinku o długości ok. 255 m została wykonana już modernizacja kanalizacji deszczowej oraz ułożenie krawężników betonowych. Ponadto wykonywany jest i oczyszczany przydrożny  rów melioracyjny. Następnym krokiem będzie wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz wzmocnienie przydrożnego rowu. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada br.

Niniejsza inwestycja jest realizowana dzięki pozyskanym środkom finansowym przez Gminę Żukowice z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 395 492,00 zł.
Więcej…
 
ZBIERANIE DANYCH DO AKTUALIZACJI BAZY EMISJI CO2
czwartek, 08 listopada 2018
alt
Szanowni mieszkańcy!
 
W związku z przyjętym w 2016 r. Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice konieczne jest zaktualizowanie danych dotyczących gospodarki energią w poszczególnych sektorach i obiektach gminy. Mając na uwadze powyższe, prosimy o wypełnienie ankiety podanej w załączniku.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 05 listopada 2018
altOgłoszenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
Więcej…
 
WYSTAWA ,,POLSKA NIEPODLEGŁA"
poniedziałek, 05 listopada 2018
altSzkoła Podstawowa w Nielubi oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi, we współpracy z Komendantem Wojskowej Komisji Uzupełnień w Głogowie, na cześć 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę zorganizowali w bibliotece wystawę pn. „POLSKA NIEPODLEGŁA".

Jej głównym założeniem było przedstawienie losów mieszkańców gminy Żukowice oraz powiatu głogowskiego na tle wydarzeń historycznych i politycznych państwa polskiego.
Więcej…
 
UCZNIOWIE SP W NIELUBI NA WYCIECZCE W WARSZAWIE
piątek, 02 listopada 2018
altW dniach 24 – 26 października uczniowie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi przebywali na wycieczce w Warszawie. Wyjazd odbywał się pod hasłem obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 550 – lecia parlamentaryzmu polskiego.

Pierwszego dnia uczniowie zwiedzili Zespół Parkowo – Pałacowy w Wilanowie oraz  z okien autokaru obserwowali dzielnicę ambasad. Następnie udali się do miejsca zakwaterowania w Konstancinie jeziornej.
Więcej…
 
MIĘDZYPOKOLENIOWE SADZENIE DRZEW DLA NIEPODLEGŁEJ
środa, 31 października 2018
alt30 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Została zasadzona miododajna lipa, typowe dla polskiego pejzażu drzewo. Nasza szkoła włączyła się do akcjiEko –historia – międzypokoleniowe sadzenie drzew” zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Ideą tego przedsięwzięcia jest zasadzenie 100 drzew w całym województwie dolnośląskim w hołdzie naszej ojczyźnie obchodzącej 100 – lecie Niepodległości.
Więcej…
 
3 LISTOPADA - ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
środa, 31 października 2018
altUWAGA MIESZKAŃCY GMINY ŻUKOWICE
INFORMUJEMY, ŻE W DNIU
03 LISTOPADA 2018 R.(SOBOTA)
ODBĘDZIE SIĘ
 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

TJ. ODPADY O DUŻYCH LUB NIETYPOWYCH ROZMIARACH, TAKIE JAK: MEBLE (SZAFY, STOŁY, KRZESŁA, SOFY, KOMODY), DYWANY, WÓZKI DZIECIĘCE, MATERACE, PIERZYNY, ROWERY, ZABAWKI DUŻYCH ROZMIARÓW.

W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH:
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 31 października 2018
altZawiadomienie nr ROŚIII.6220.6.3.2016/2018r. Wójta Gminy Żukowice o wszczęciu postepowania administracyjnego o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚIII.6220.6.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110 KV SE Żukowice”.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
poniedziałek, 29 października 2018
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 29.10.2018 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 20:00 dnia 29.10.2018 do godz. 16:00 dnia 30.10.2018

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami od 80 km/h do 90 km/h z południa i południowego-wschodu.
Więcej…
 
SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNĄ FABICKĄ
poniedziałek, 29 października 2018
alt26 października 2018 roku na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w spotkaniu autorskim z Joanną Fabicką.

Autorka z wykształcenia jest filmoznawcą, a z zawodu pisarką. Debiutowała w 1993 roku tomikiem poezji "Bardziej cierpki smak". Tworzy książki dla dorosłych i dzieci, w tym także bestsellerową serię o dojrzewaniu Rudolfa Gąbczaka i jego dysfunkcyjnej rodzinie: "Szalone życie Rudolfa", "Świńskim truchtem" i "Tango ortodonto".
Więcej…
 
„BARWY TAŃCA” ZAJĘCIA TANECZNO-RUCHOWE DLA DZIECI Z TERENU GMINY ŻUKOWICE
piątek, 26 października 2018
altOd połowy września br. na terenie Gminy Żukowice prowadzone są zajęcia taneczno-ruchowe w ramach projektu pn.: „Barwy Tańca”, którego  organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna oraz Grupa Kreatywni w Żukowicach. W zajęciach bierze udział 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nielubi oraz 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim. Uczniowie każdej ze szkół spotykają się raz w tygodniu, aby spożytkować nadmiar nagromadzonej energii w przyjaznym otoczeniu. 

Warsztaty taneczne są prowadzone w formie wesołej zabawy z tańcem i ruchem, połączonej z nauką podstaw różnych technik tanecznych. Zajęcia prowadzone są przy różnym rodzaju muzyki dostosowanej do upodobań dzieci. Głównym celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do nauki tańca grupowego, improwizacji ruchowej i wyrażania swoich emocji poprzez taniec. Jest to także doskonała możliwość integracji i wspólnej zabawy.
Więcej…
 
UCZNIOWIE KLASY PIERWSZEJ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIELUBI ZŁOŻYLI UROCZYSTE ŚLUBOWANIE
czwartek, 25 października 2018
altTradycyjnie w Święto Patrona Szkoły, czyli Dzień  Edukacji Narodowej uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej w Nielubi złożyli uroczyste ślubowanie. Nie sposób  było oderwać oczu od dzieci, które świetnie prezentowały się w strojach galowych oraz kolorowych uczniowskich biretach. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Z gustownym żartem i dystansem przedstawili samych siebie i swoją wiedzę na temat szkoły i Ojczyzny. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przysięgi uczniowskiej.
Więcej…
 
WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH Z DNIA 21.10.2018 R. W GMINIE ŻUKOWICE
środa, 24 października 2018
Liczba uprawnionych
do głosowania

 
W głosowaniu udział wzięło Frekwencja wyniosła
2730 1545 57%

Wybrano:

Wójt Gminy Żukowice – Krzysztof Piotr  Wołoszyn

Radni Gminy Żukowice:

-    Tomasz Burza
-    Grażyna Ratowska
-    Waldemar Walowski
-    Karolina Skrzypczak
-    Jarosław Szmidt
-    Katarzyna Biernik
-    Tomasz Sarna
-    Anna Pasternak
-    Roman Guzek
-    Agnieszka Madejczyk-Rutkowska
-    Grzegorz Piechowiak
-    Janina Szczurek
-    Iwona Seweryn
-    Rafał Wójt
-    Jacek Adamczyk

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 24 października 2018
altObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 24.10.2018r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru realizacji szybu GG-2 wraz z niezbędnymi powiązaniami infrastrukturalnymi i komunikacyjnymi.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 24 października 2018
altObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 24.10.2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice.
Więcej…
 
ZMIANA GODZIN PRACY KASY URZĘDU GMINY ŻUKOWICE
środa, 24 października 2018
altInformujemy, że od dnia 25.10.2018 r. kasa Urzędu Gminy Żukowice będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

W godzinach, kiedy kasa jest nieczynna wpłaty należy dokonywać w Banku Spółdzielczym (budynek obok Urzędu Gminy Żukowice).
 
PODZIĘKOWANIA WÓJTA GMINY
wtorek, 23 października 2018
altSzanowni Mieszkańcy Gminy Żukowice

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za udział w wyborach samorządowych w Gminie Żukowice. Szczególnie dziękuję wszystkim tym, którzy obdarzyli mnie i wybranych radnych tak ogromnym zaufaniem. Jestem wdzięczny za tak wysokie poparcie. To wyraz akceptacji i poparcia dla prowadzonych przez nas działań i realizacji zadań przez ostatnie lata. Podkreślę jeszcze raz słowo „nas”, bo to wspólny sukces wielu osób: radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, strażaków, zespołów ale przede wszystkim Mieszkańców Gminy Żukowice. To nagroda za ciężką pracę, ale jednocześnie wielkie zobowiązanie, wyzwanie i odpowiedzialność na kolejne lata. 

Rozpoczynając nową kadencję myślę z optymizmem o czekających mnie obowiązkach, bo wiem, że praca na rzecz rozwoju Naszej Gminy jest warta poświęcenia i zaangażowania. 

Uczynię wszystko, aby spełnić Państwa oczekiwania, związane z rozwojem Naszej Małej Ojczyzny.

Krzysztof Wołoszyn
Wójt Gminy Żukowice

 
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
wtorek, 23 października 2018
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 23.10.2018 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 23.10.2018 do godz. 08:00 dnia 24.10.2018

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h z zachodu
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 179
Top! Do góry